Usługi dodatkowe

Sporządzanie deklaracji, zeznań podatkowych rocznych i okresowych: dla osób fizycznych (dochody krajowe i zagraniczne)
 • PIT 28
 • PIT 36
 • PIT 36L
 • PIT 37
 • PIT 38
 • PIT 39
 • wraz z kompleksowym rozliczaniem ulg, zwolnień i odliczeń
dla osób prawnych:
 • sporządzanie deklaracji CIT 8 z rozliczaniem ulg, zwolnień, odliczeń
 • sporządzanie korekt deklaracji i zeznań w przypadkach wymaganych prawem
 • kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS
Sporządzanie rozliczeń transakcji zagranicznych:
 • wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat (przywóz i wywóz)
Sporządzanie deklaracji akcyzowych:
 • naliczanie akcyzy od wyrobów podlegających temu podatkowi
 • sporządzanie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • Sporządzanie wniosków i rozliczanie projektów unijnych
 • Wnioski o interpretację indywidualną prawa podatkowego
Pomoc w kontaktach z bankami w celu uzyskania kredytu lub leasingu.