Ryczałt ewidencjonowany

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu: weryfikacja poprawności dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym

  • sporządzanie ewidencji przychodu
  • sporządzanie rejestrów VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • rozliczenia składek ZUS pracowników i właściciela
  • kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • reprezentowanie podatnika przez Urzędami zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem