Książka przychodów i rozchodów

 • Klientom oferujemy następujące usługi:
 • weryfikację poprawności dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • ewidencję zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • sporządzanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
 • rozliczania składek ZUS pracowników i właścicieli
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS
 • reprezentowanie podatnika przez Urzędami zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem