Deklaracje VAT

Świadczenie usług z zakresu podatku od towarów i usług (VAT):

  • weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT UE
  • sporządzanie deklaracji Intrastat
  • wskazywanie obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej w zakresie podatku VAT