Oferta

Nasza kancelaria świadczy usługi zarówno dla osób prawnych, jak i osób fizycznych. Oferujemy profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych oraz książki przychodów i rozchodów, a także zapewniamy fachowe usługi księgowe związane z prowadzeniem działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Starając się sprostać różnorodnym oczekiwaniom naszych klientów, zajmujemy się obliczaniem podatku:

– od osób prawnych (CIT),
– od osób fizycznych (PIT),
– od towarów i usług (VAT, VAT UE),
– akcyzowego,
a ponadto w rzetelny sposób sporządzamy i przekazujemy (wysyłamy) do stosownych urzędów (ZUS, US, GUS, PFRON) wszelkiego rodzaju deklaracje, raporty, informacje, sprawozdania.
Podążając za zmianami w prawie podatkowym sporządzamy i przesyłamy Jednolity Plik Kontrolny. Zawsze gwarantujemy, że prowadzone przez nas rozliczenia, rejestry i ewidencje są solidne pod względem merytorycznym. Szanując cenny czas osób, które powierzyły nam swoją księgowość, reprezentujemy ich przed różnymi instytucjami i urzędami na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które są częścią podpisanej umowy. Wraz z rozpoczęciem współpracy zawieramy umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.