Zmiany w 2017 roku

Szanowni Klienci,

Jak zwykle nowy rok niesie nam wiele niespodzianek, tak też jest i z rokiem 2017. Poniżej przedstawię Państwu najważniejsze zmiany, które od 01 stycznia zaczną obowiązywać w polskim prawie podatkowym.

Najważniejszą zmianą, która będzie dotyczyć wszystkich podatników, bez względu na formę, czy rodzaj prowadzonej działalności, jest konieczność regulowania przelewem wszystkich faktur opiewających na kwotę powyżej 15 tys. zł . W sytuacji, gdy owa faktura będzie zapłacona gotówką, nie możemy jej uznać za koszt podatkowy.

Uchwalona również została zmiana dotycząca odliczania podatku VAT przy nabyciu towarów i usług z zagranicy oraz przy nabyciu w kraju towarów i usług w procedurze odwrotnego obciążenia (tzw. faktury bez VAT). Zmiana jest istotna, ponieważ niewykazanie takiej faktury we właściwym terminie będzie skutkowało koniecznością naliczenia przez nas podatku VAT. Są również w tej kwestii przewidziane sankcje karne (30%).

Faktury zbiorcze – powinny zawierać wszystkie daty sprzedaży (najlepiej z podziałem na kwoty).

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – wszyscy przedsiębiorcy mali i średni (to ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych 2014 i 2015, zatrudniali nie mniej niż 10 pracowników oraz ich obroty przekroczyły 2 mln euro ), są zobowiązani do przesyłania comiesięcznego pliku z dokumentami do Ministerstwa. Taki obowiązek od roku 2018 będą mieli wszyscy przedsiębiorcy.

Nowością również w roku 2017 jest załącznik nr 14 do ustawy o VAT, który dotyczy firm budowlanych, które są VAT-owcami. Od stycznia każda firma budowlana, która będzie wykonywać roboty z w/w załącznika (przesyłamy go wraz z pismem) i zarazem będzie świadczyć usługi, jako podwykonawca, jest zobowiązana do wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem (ze stawką NP). 

Ponadto Minister Finansów w 2016r. wydał ogólną interpretację, na temat daty sprzedaży (momentu wykonania usługi) na fakturach za usługi budowlane,  w której stwierdził : „… moment wykonania usługi, tj. dzień, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w dniu 07 listopada do Marszałka Sejmu został złożony projekt ustawy odnośnie zwiększenia limitu kwoty ryczałtu do 250 tys. euro. Na dzień dzisiejszy projekt jeszcze nie jest zatwierdzony.

W razie pytań służę pomocą, tel. 506-193-325